Ρύθμιση της PANASONIC ST60 για τέλεια εικόνα και ήχο

Για εσάς που έχετε αγοράσει ή αποκτήσει την Panasonic ST60, με τις παρακάτω ρυθμίσεις (calibration), η τηλεόραση σας θα αποδώσει τέλεια εικόνα και ήχο.

1. Ενεργοποιείστε την τηλεόραση.

2. Πατήστε το κουμπί μενού και στην επιλογή εικόνα πατήστε ΟΚ. Στην συνέχεια κάντε τις παρακάτω μετατροπές...

Προεπιλογές εικόνας = True Cinema
Αντίθεση = 80
Φωτεινότητα = 0
Χρώμα = 50
Απόχρωση = 0
Οξύτητα = 50
Θερμοκρασία χρώματος = Θερμό
Ζωντανό χρώμα = Όχι
Αισθητήρας περιβάλλοντος = Όχι
Μείωση θορύβου = Όχι
Μείωση θορύβου MPEG  = Όχι
Intelligent Frame Creation = Όχι

3. Προηγμένες ρυθμίσεις πατήστε ΟΚ. 

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης = Μεσαίο
Προσαρμογή έλεγχος γάμμα = 0
Διεύρυνση μαύρου = 0
Γκάμα χρωμάτων = Κανονική

4. Ισορροπία λευκού πατήστε ΟΚ.

Κέρδος R = -3
Κέρδος G = -6
Κέρδος B = 0
Αποκοπή R = 0
Αποκοπή G = -2
Αποκοπή B = 0

5. Πιο λεπτομερής ρύθμιση πατήστε ΟΚ.

6. Το επίπεδο σήματος εισόδου αποτελείτε από 10 IRE. Το καθένα από αυτά έχει την δικιά του ρύθμιση. Επιλέξτε ένα ένα και κάντε τις παρακάτω μετατροπές.

 10 IRE     Κέρδος R =  1     Κέρδος G =   5     Κέρδος B = -5
 20 IRE     Κέρδος R = -6     Κέρδος G = 13     Κέρδος B = -4
 30 IRE     Κέρδος R =  0     Κέρδος G =  -8     Κέρδος B = -6
 40 IRE     Κέρδος R = -2     Κέρδος G =  1      Κέρδος B =  0
 50 IRE     Κέρδος R =  2     Κέρδος G =   6     Κέρδος B = -2
 60 IRE     Κέρδος R =  0     Κέρδος G =   4     Κέρδος B =  1
 70 IRE     Κέρδος R = -6     Κέρδος G =   0     Κέρδος B = -4
 80 IRE     Κέρδος R = -3     Κέρδος G =   2     Κέρδος B = -3
 90 IRE     Κέρδος R = -7     Κέρδος G =   1     Κέρδος B =  0
100 IRE    Κέρδος R = -3     Κέρδος G =   3     Κέρδος B = 17
    
Πατήστε το κουμπί "back" δύο φορές για να επιστρέψετε πίσω.

7. Διαχείριση χρώματος πατήστε ΟΚ.

Απόχρωση R = -17
Κορεσμός R = 19
Φωτεινότητα R = 2
Απόχρωση G = -12
Κορεσμός G = -43
Φωτεινότητα G = 1
Απόχρωση B = 0
Κορεσμός B = 0
Φωτεινότητα B  = 1

Πατήστε το "back" μια φορά.

8. Γάμμα πατήστε ΟΚ.

Gamma = 2.4

9. Πιο λεπτομερή ρύθμιση πατήστε ΟΚ.

  10 IRE     Κέρδος  =  0
  20 IRE     Κέρδος  = 14
  30 IRE     Κέρδος  =  4
  40 IRE     Κέρδος  =  1
  50 IRE     Κέρδος  =  1
  60 IRE     Κέρδος  =  0
  70 IRE     Κέρδος  =  0
  80 IRE     Κέρδος  = -4
  90 IRE     Κέρδος  = -4
100 IRE     Κέρδος  = 

Πατήστε το "back" τρεις φορές.

10. Ρυθμίσεις επιλογών πατήστε ΟΚ.

 Λειτουργία Game = Όχι
Λειτουργία Film Gadence = Ναι

11. Τύπος περιεχομένων HDMI πατήστε σε όλα όχι.

Πατήστε το "back" μια φορά.

12. Εύρος RGB HDMI πατήστε σε όλα κανονική.

Πατήστε το "back" δυο φορές.
13. Ρυθμίσεις οθόνης πατήστε ΟΚ.

Overscan 16:9 = Όχι
Μέγεθος Η = Μέγεθος Η1
Προβολή οθόνης = Ναι
Πλαϊνό panel = Όχι
Περιστροφή pixels = Ναι

Πατήστε το "back" μια φορά.

14. Αντιγραφή ρυθμίσεων  πατήστε ΟΚ.

15. Έναρξη αντιγραφής πατήστε ΟΚ και στην συνέχεια ΟΚ.

Πατήστε το "back" δυο φορές για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού.

16. Στην επιλογή "ήχος" πατήστε ΟΚ.

Προεπιλογές ήχου = Ρύθμιση χρήστη
Ισοσταθμιστής = πατήστε ΟΚ

150 = +3
250 =  -1
500 = +6
  1k =  -3
  2k = +5
  4k = +1
  8k = +2
   12k = +6   

Πατήστε το "back" μια φορά.

Surround = Όχι
Ενίσχυση μπάσων = Όχι
Αυτόματος έλεγχος έντασης = Όχι
Απόσταση ηχείου/τοίχου = Μετρήστε την απόσταση από τον τοίχο έως την τηλεόραση και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση.

Πατήστε το "back" δυο φορές.

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη στις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.
  
Ανάρτηση από: JohnZ


Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε LIKE ή VOTE για το κείμενο. Εάν έχετε απορίες μπορείτε να τις γράψετε στο τέλος της σελίδας στα σχόλια και θα μας βοηθούσε πολύ εάν κάνατε VOTE για την σελίδα μας.

VOTE για το κείμενο
VOTE για την σελίδα

Σχόλια